Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahden Automaatio ja Sähköpalvelu Oy
Verkkosivut: www.las.fi
Osoite: Pengertie 14, 15230 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pasi Nerg
Puh. 050 369 6991

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Lahden Automaatio ja Sähköpalvelu Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakastietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille. Lahden Automaatio ja Sähköpalvelu Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tilauslomakkeella ilmoittamat tiedot, joita ovat: asiakkaan nimi, yrityksen nimi, osoite ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero). Tiedot asiakkaan tilaushistoriasta ja maksuvälinetiedot.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan tilauslomakkeella ilmoittamista tiedoista. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää lähettämästä hänelle mitään tarjouspostia.

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään ainoastaan sähköisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja korjata hänestä tallennetut tiedot sekä oikeus kieltää tietojen tallentaminen. Asiakas voi käyttää oikeuttaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.